Що наблизить Україну до «європейської моделі» функціонування місцевих органів влади?

Наукові напрацювання Вікторії Гробової задля реалізації концепції прогресивних змін в Україні.

Місцеве самоврядування в Україні необхідно наближати до європейських стандартів, де панує демократизація, автономізація влади на місцях, позитивне ставлення населення до посадових та службових осіб цих органів. У цьому переконана Вікторія  Гробова, доктор юридичних наук, доцент, заступник начальника Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат в депутати Сумської міської ради.

 Пані Вікторія здійснила загальну характеристику діяльності та функціонування місцевих органів влади в Федеративній Республіці Німеччині, визначила їх основні особливості та надала рекомендації для удосконалення національного законодавства. Розвиток місцевого самоврядування в Україні доцільно здійснити, враховуючи позитивні риси функціонування муніципальних органів у цій країні.

Серед позитивних рис можна акцентувати увагу на таких: кожна із земель у ФРН наділена широкою автономією,  має право визначати модель місцевого самоврядування; фактично в усiх землях самоврядування є розвинутим, i в громадах вирiшується понад 80% питань, коли громадянин вступає у відносини з владою.

Особливість місцевої влади в Німеччині також полягає в тому, що вона має  суттєву підтримку з боку громадян. Це  пояснюється високим рівнем довіри населення до посадових осіб, упевненості в тому, що саме місцева влада, шляхом здійснення ефективного управління,  має вирішальний вплив на суспільний, економічний, політичний розвиток територіальної одиниці, на рівень життєдіяльності населення. Досить позитивним моментом розвитку місцевого самоврядування у Німеччині є злагоджена система фінансової підтримки органів влади на місцях.

Зробивши відповідний аналіз, науковець Вікторія Гробова надала  рекомендації для національного законодавства, серед яких такі: розширення принципу демократії громади адміністративно-територіальної одиниці, що має виражатися у виборі моделі функціонування місцевої влади; розширення автономії діяльності адміністративно-територіальних громад шляхом посилення децентралізації влади на місцях; посилення фінансових гарантій місцевого самоврядування шляхом вирішення питання дефіциту місцевого бюджету, децентралізації власних  фінансових ресурсів; здійснення роботи серед населення щодо підвищення рейтингу та довіри населення до муніципальних органів влади.

Отже, вирішення цих та інших питань наблизить Україну до «європейської моделі» функціонування місцевих органів влади, подальшого розвитку демократії, позбавить залежності від усталених принципів місцевої влади, що існували ще за часів Радянського союзу.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*